Solrekord i Tyskland ger lägre elpriser i Norden

Solrekord i Tyskland ger lägre elpriser i Norden

Solenergirekord i Tyskland, hög kolimport i Kina och ökad energiförbrukning är något av det som påverkar elpriserna i Norden denna vecka.

I maj förväntade sig marknadsaktörerna att spotpriset skulle falla i samband med lägre efterfrågan och snösmältning, och spotpriset ser ut att falla ännu snabbare än förväntat. Terminspriserna fram emot sommaren är nu lägre än de var för en vecka sedan, men alla kontrakt från och med hösten och de närmaste tio åren har gått upp.

Ekonomisk uppgång ger högre energipriser
Det rapporteras om tillväxt nästan från världens alla hörn och den ökade ekonomiska verksamheten leder även till ökad energiförbrukning. En stor del av den nya energiefterfrågan täcks av förnybar energiproduktion, men när inte det räcker till täcks det genom ökad förbrukning av fossila energikällor. Detta trissar upp de flesta råvarupriser som olja, gas och kol, men även priset på utsläppsrätter (CO2). Kolmarknaden i Asien importerar mycket av det kol som från början var avsett för Europa och därmed går priset på kol upp även i Europa.

Terminspriserna i Norden fortsatte därför att stiga förra veckan och kombinerat med en svagare hydrologisk balans drog marknaden upp priserna till nya höjder.

Nytt solrekord – Tyskland
I söndags satte Tyskland nytt rekord i mängden solenergi producerad under en timme. Mitt på dagen kom produktionen upp i hela 28,7 GW (28,7 millioner kW). Som en jämförelse låg förbrukningen i Skandinavien på 29,3 GW vid samma tidpunkt – så i teorin var Tyskland nära att täcka förbrukningen både i Norge, Sverige och Danmark. Den höga produktionen av oreglerad kraft kombinerat med låg söndagsefterfrågan ledde till att priserna blev negativa i Tyskland. Detta satte press på Norden och ledde till lägre priser här.

Vill du också få vår analys til din e-postadress?