Strålande semesterväder lyfter elpriset

Strålande semesterväder lyfter elpriset

Elpriset sätter hela tiden nya prisrekord och skulden till detta bär bristen på nederbörd och goda tider med hög förbrukning.

Endast två gånger sedan millennieskiftet har den nordiska marknaden haft ett högre spotpris i juni än i år. Elpriset för Norden (systempriset) hamnade i juni på 44,80 €/MWh. Det är hela 80 procent högre än förra årets junipris.

Det är till stor del vädret som bär skulden för de höga priserna. Efter en snustorr maj månad, då vi i Skandinavien bara fick hälften av den normala nederbörden, lyckades inte juni kompensera bortfallet. Den senaste månaden har det kommit nästan normalt med nederbörd i Norge, men på andra sidan gränsen är det snustorrt: Sverige fick endast hälften av den normala nederbördsmängden även i juni.

Även om fyllnadsgraden i de skandinaviska vattenmagasinen nästan ligger på det normala är det brist på nytt inflöde som håller uppe priserna. Spotpriset i Norden är nu högre än i Tyskland, något som bidrar till att trigga import till Norden – eftersom det kan bli brist på egen produktion under hösten.

 

Höga priser även i Europa

Med lite vind och därmed begränsad produktion av vindkraft i Tyskland, prissätts den importerade elen baserat på kol- och gaskraft. God tillväxt på de flesta håll i världen gör att efterfrågan på energi och därmed på kol och gas fortsätter stiga. Och som vi vet: Ett högt kolpris betyder i det närmaste automatiskt högt kraftpris i Tyskland.

Produktionsbegränsningar i OPEC och upptrappning i riktning mot handelskrig kan få konsekvenser för energipriserna på kort och mellanlång sikt. Men på lång sikt är det däremot bristen på investeringar i ny kolproduktion som kan hålla priserna uppe.

 

Överflöd i Norden – nästa år

I teorin har Norden ett överskott av kraft nu, men detta är en teori som betingar vissa förutsättningar: Här lägger vi normalt in både nederbörd och temperatur i kalkylen – baserat på ett så kallat normalår. Hittills har inte året varit normalt.

Nästa år kommer vi att se en infasning av mycket vindkraft i Norden, samtidig som ett av världens största kärnkraftverk då ska vara färdigt att tas i drift i Finland.

I Norden är vi starkt beroende av vädret. Och som kraftmarknaden fungerar i dag har både nederbörd och temperatur stor påverkan både på vår självförsörjning och på elpriset. Under de kommande åren kommer beroendet av vädret att öka. Med växlande väder kommer elpriset att variera och Norden kommer allt oftare gå från överflöd till underskott. Samma trend ser vi i Europa, så utbyte av kraft med Europa kommer att kunna förstärka dessa fluktuationer ytterligare.