Väder, tillväxt och politik driver upp priserna

Väder, tillväxt och politik driver upp priserna

Det är fem år sedan vi hade så höga elpriser i april. En viktig orsak till detta är de luftströmmar som gick över Nordpolen i februari. Tillväxt i världsekonomin och oro i Mellanöstern drar priserna i samma riktning.

Systempriset på Nordpool, som är det samnordiska grossistpriset på el, landade på 39,00 €/MWh för april månad. Detta var det högsta aprilpriset sedan 2013 – något som inte är en slump: även det året såg vi väderfenomenet "plötslig stratosfärisk uppvärmning" som vi alltså också kunde observera i februari i år.

Priset för april var 11 procent högre än genomsnittspriset för april under de senaste tio åren och hela 32 procent högre än genomsnittet för de senaste fem åren. Som vanligt handlar det om mer än bara väderförhållandena i Norden – men det råder inget tvivel om att vädret har spelat en stor roll i vinterns prisbild.

Plötslig uppvärmning av stratosfären
På vintern ligger det nämligen normalt ett lågtryck parkerat flera kilometer upp i luften ovanför Nordpolen. Detta lågtryck ser till att bana väg för de atlantiska lågtrycken så att de går in över Norges västkust. Resultatet är stundtals milda, men även våta, perioder under vintern.

Denna vinter blev annorlunda: precis som 2012 och 2013 stördes detta lågtryck över Nordpolen vilket resulterade i färre lågtryck och lägre temperaturer. Effekten drabbade snabbt den nordiska elmarknaden som skiljer sig från internationella marknader på två sätt: vi försörjs i hög grad av nederbördsberoende vattenkraft och vi använder mycket el för uppvärmning av våra bostäder. Där ligger orsaken till att sådana vintrar, som i genomsnitt inträffar vart femte år, har dubbel effekt på våra elpriser: tillgången blir mindre och efterfrågan större.

Högre energipriser i resten av världen
Även internationellt är energipriserna på väg upp. Efter de senaste tio årens finans- och skuldkriser och andra ekonomiska motkonjunkturer ser nu världsekonomin ut att vara på bättringsvägen. Men högre tillväxt, fler människor i arbete och mer handel betyder också ökad energiförbrukning. Under hela april har kolpriset stigit stadigt och säkert, sammantaget har vi sett en uppgång på 10 procent bara under loppet av april. Kolkraftproducenterna justerar elpriserna i takt med sina egna tillverkningskostnader och kolpriset utgör en stor del av kostnaden vid elproduktionen. Priset för utsläppsrätter för koldioxid är också en stor del av tillverkningskostnaden och här har vi i år hittills sett en kraftig uppgång på över 50 procent.

Och kolpriset angår oss: högre pris på el producerad av kolkraft påverkar det nordiska kraftpriset på flera sätt, både genom att det finns viss kolkraft kvar i Norden, men också genom att vi handlar med våra grannar i Östeuropa och Centraleuropa där kolkraft är en väsentlig del av kraftförsörjningen.

Dessutom spelar så klart politiken en roll. Oron i Mellanöstern, hot om handelskrig och sanktioner från USA riktade mot Ryssland har också påverkat både olje- och gaspriset.

Men går vi tillbaka till vädret ser vi att snösmältningen nu har satt igång, magasinen fylls på och marknadsaktörerna prisar därmed in en fallande trend i spotpriserna fram mot sommaren.