Varför är vindkraft så populärt?

Varför är vindkraft så populärt?

Fem skäl till varför vindkraft är på frammarsch.

Massiv forskning och subventionerad ökning av efterfrågan har bidragit till att vindkraftsbranschen har tagit flera kvantsprång under de senaste tio åren.

Här är några skäl till varför vindkraft är en av de förnybara energikällor som vinner terräng:

Fossilt ska ut
Fossil energi har varit helt avgörande för dagens samhälle och en förutsättning för den utveckling vi har haft under de senaste tvåhundra åren. Modern teknologi har bidragit till att hålla ner priserna på fossil energi. Men nu står vi mitt uppe i ett grönt skifte där den fossila energin ska fasas ut till förmån för den gröna energin.

Höjda subsidier
Ekonomiskt stöd har varit och förblir en viktig del av finansieringen av vindkraft. Internationella klimatavtal har inneburit att många länder kan använda sig av subventioner för utbyggnad av vindkraft.

Billigare och bättre teknologi
Med ökad efterfrågan har många branschaktörer kastat sig in i konkurrensen när det gäller att leverera vindturbiner. Detta har medfört en kapplöpning inom forskning och effektivisering som har gett både billigare och bättre vindturbiner.

Alla vill ha grön energi
Efterfrågan på grön energi gör att energin från vindkraftsprojekten kan säljas många år framöver till ett känt pris. Stora, ofta börsnoterade bolag, är beroende av bra klimatpoäng för att locka investerare. Vindkraft passar bra in i denna bild och bolagen kan köpa energi från vindkraftsanläggningar på långa kontrakt till ett förutsägbart pris.

Långsiktiga projekt
Det har varit stor tillgång på billig finansiering av projekt de senaste åren. Tyska statsräntor har varit negativa och stora investeringsfonder har mycket kapital som de vill investera i långsiktiga projekt. Detta har lett till att stora pensionsfonder bland annat står bakom mycket av utbyggnaden av ny vindkraft.