Vårsolens viktigaste uppgift

Vårsolens viktigaste uppgift

Samtidigt som sträng vinterkyla och lite nederbörd har gett rekordlåga nivåer i vattenmagasinen och akut behov av snösmältning, slutför nu Finland bygget av Europas dyraste byggnad som ska garantera Norden ett kraftöverskott.

Det nordiska grossistpriset på el landade för mars på 43,43 €/MWh. Detta är nästan 50 procent dyrare jämfört med genomsnittet för samma månad under de senaste fem åren. Skulden till det höga priset bär vädret och en spridd oro att vattnet ska ta slut i väntan på snösmältningen.

Vi behöver snösmältning
Samtidigt som det stränga vintervädret har skapat extra stor efterfrågan på el har långa perioder av väldigt lite nederbörd resulterat i dålig påfyllning av magasin och snöreserver. Resultatet är fläckvis mycket låga nivåer i vattenmagasinen. Enligt den offentliga statistiken är inte vattenmagasinen för Norden som helhet på några kritiska nivåer, men ser vi på prisområdena för Oslo, Mellannorge och Stockholm ligger nivåerna avsevärt under det normala. Detta gör att vi behöver snösmältning och det snabbt.

Men vädret gör som det vill och meteorologerna rapporterar om fortsatt kallt väder – något som skapar extra spänning på kraftmarknaden: Prognoserna tyder på att vattnet faktiskt kan ta slut i de mest utsatta områdena om snösmältningen blir avsevärt försenad.

Låga nivåer i vattenmagasinen i dessa områden har hur som helst lett till att spotpriset och de kortsiktiga kraftpriserna har gått upp under de senaste veckorna.

Europas dyraste byggnad
Med kraftöverskott i Norge och Sverige förmodar vi att Norden som helhet kommer få ett överskott av kraft under loppet av nästa år. I Danmark förväntas en massiv utbyggnad av vind- och solkraft kunna ge ett kraftöverskott inom några få år, medan Finland först måste bygga klart två nya kärnkraftreaktorer innan de hamnar i en överskottssituation.

Den första av dessa båda reaktorer har för övrigt stått för ett budgetöverskridande av episka mått: Reaktorn skulle egentligen kosta 3,2 miljarder euro och stå klar 2009. Nu ser den ut att kunna öppna för kommersiell drift först 2019, en försening på tio år och med en slutnota som landar på 8,5 miljarder euro.

Priset offentliggjordes först i mars när den franska leverantören Areva och kärnkraftsägaren TVO ingick en förlikning om projektet. Nu kommer reaktorn att bli Europas dyraste byggnad och faktiskt även världens näst dyraste byggnad.

2025
Men finnarna låter inte detta projekt avskräcka dem, utan är redan i färd med att bygga ännu en ny reaktor vid tätorten Pyhäjoki, 40 mil norrut längs kusten. Enligt planerna ska denna reaktor tas i drift 2025 och levereras av det ryska företaget Rusatom Energy International.

Vill du också få vår analys til din e-postadress?