Vindkraftens överskottsdilemma

Vindkraftens överskottsdilemma

Vid det gröna skiftet, eller ”Energiwende” som de kallar det i Tyskland, är målet att ersätta fossil energiproduktion med förnybar energiproduktion. I Europa ska kolkraftverken bytas ut mot bland annat vindkraft.

Vindkraftkapacitet fyra gånger kolkraft
Kolkraft är en väl inarbetad teknik där producenterna har god kontroll över produktionen. Ett välunderhållet kolkraftverk kan producera 90 procent av årets timmar, det vill säga mellan 7 500 och 8 000 timmar om året.

Ett vindkraftverk däremot, producerar endast full kapacitet vid en viss vindstyrka. Blåser det mindre, produceras mindre kraft. För att ersätta kolkraften med vindkraft måste man därför installera två till fyra gånger så stor kapacitet för att producera samma kraftvolym under året.

Periodvis kommer vindkraften nästan inte att producera någon el, medan den under andra perioder kan producera upp till fyra gånger mer än efterfrågan. Planen är att exportera kraftöverskottet till närbelägna marknader.

Rekordproduktion i Europa
Storbritannien satte förra vecka nytt rekord i förnybar kraftproduktion och Frankrike hade den högsta vindkraftsproduktionen någonsin. *

Nordeuropa ligger ofta i samma vädersystem och ett lågtryck som kommer in från sydväst skapar vind i Storbritannien, Frankrike, Beneluxländerna och Skandinavien. Det betyder att alla dessa områden kan få en överproduktion av vindkraft som ska exporteras. Det motsatta kommer troligen att ske under perioder då ett högtryck parkerar sig över Nordeuropa. Både över- och underproduktion har stor betydelse för kraftförsörjningen i Europa.

Flexibilitet är nyckeln till morgondagens kraftmarknad
Den gröna vågen och förnybar energiproduktion kommer att ställa nya krav på flexibilitet på kraftmarknaden. Traditionellt är det bara kraftproducenter som har anpassat produktionen i förhållande till efterfrågan. Nu arbetar man intensivt på att hitta bra lösningar så att både producenter och konsumenter kan anpassa sig efter balansen på kraftmarknaden. Stora summor investeras i forskning på lagring av ström från överskottsperioder för användning under underskottsperioder.

Veckokommentar om elmarknaden från LOS Energy

 Källa: Montel Powernews

Vill du också få vår analys til din e-postadress?