Vinterpräglat elpris

Vinterpräglat elpris

De nordiska kraftpriserna följer ofta variationerna i vädret. När temperaturerna sjunker på långtidsprognosen sticker elpriserna iväg åt andra hållet – vilket vi nu kan se för december.

Men först en titt på den gångna månaden: Från oktober steg det nordiska systempriset 12 %, till 32,27 €/MWh. Jämför vi med de senaste fem åren är priset genomsnittligt för hur november brukar se ut. Men jämför vi däremot med de senaste tio åren ligger årets novemberpris runt 20 % lägre än genomsnittet.

Det råder viss prisskillnad mellan prisområdena i Norden: Under november hade Jylland i Danmark de högsta priserna, medan västra Norge – inte helt ovanligt – kunde notera de lägsta priserna.

God påfyllning av vatten
Eftersom vattenkraft står för en stor del av kraftproduktionen i Norden, är vi betydligt mer beroende än andra marknader av att det finns tillräckligt med snö i fjällen och tillräckligt med vatten i magasinen. När vi står inför den kallaste årstiden behöver vi god tillgång till vattenresurser för kraftproduktionen de dagar då alla drar upp värmen på max hemma. Denna resursbalans har förbättrats avsevärt under höstmånaderna oktober och november.

Mycket energi, men begränsad effekt
Men även om resursbalansen nu är bättre än normalt, kan elpriset stiga ändå. Varför? När vi har så mycket energi på lager i form av snöklädda fjäll och fulla magasin, borde inte det minska risken för energibrist i vinter? Jo, men resurser är inte allt – priserna påverkas även av kapaciteten i kraftsystemet som transporterar elen.

När vi plötsligt vaknar upp till mycket kallare vinterdagar än normalt, kommer hela Sverige att huttrande kliva ur sängen och genast skruva upp golvvärmen, radiatorerna och elementen – samtidigt som morgonbestyren gör att kaffebryggare, brödrostar, hårfönar och varmvattenberedare går för fullt.

Då sätts kraftsystemet på hårda prov – både vad gäller kapaciteten att producera tillräckligt med el och inte minst kapaciteten att transportera ut den över landet. Bägge delarna har sina begränsningar och därför kan priserna stiga ytterligare, trots den goda resurssituationen.

Vi ser det redan: Långtidsprognoserna från meteorologerna pekar mot något kallare väder än normalt i december. Detta har bidragit till att marknaden har prisat upp kontrakten för december.

Fallande priser nästa år
Marknaden har också prisat in en nedgång i priserna för nästa år. Får marknaden rätt, kommer priset för nästa år att bli runt 10 % lägre än elpriset i år. Orsaken till denna nedgång är tudelad: Dels beror det på den goda resurssituationen vi har i Norden och dels på den enorma utbyggnaden av förnybar kraftproduktion som sker både i Norden och i Europa.