Vinterpriser i sommarvärmen

Vinterpriser i sommarvärmen

Spotpriset fortsätter att klättra uppåt och prissättningen ligger i nivå med de kallaste dagarna i februari i år. Både resurssituationen och internationella energipriser har förändrats mycket under de senaste fyra månaderna.

Sedan februari har den hydrologiska balansen reducerats med 40 TWh, något som motsvarar runt tio procent av årsförbrukningen i Norden, eller ungefär hälften av magasinkapaciteten i Norge. Det utgör stora mängder vatten.

Prognoserna visar på fortsatt varmt väder och torka i en vecka framåt, men flera väderprognoser pekar nu på mer normaliserat väder från veckan därpå. Normalt väder betyder mer nederbörd än vad vi har haft under den senaste månaden, något som kommer att ge gott nytt inflöde i magasinen. 

Nervösa energimarknader
Kol- och koldioxidpriset ligger på ungefär samma nivå som för en vecka sedan, men rörelserna har varit stora. Energimarknaderna, med oljepriset i spetsen, verkar också nervös, vilket delvis förmodligen kan förklaras av den höga prisnivån.

Även andra omständigheter kan bidra till att marknadsaktörerna bedömer sina positioner. En av dessa kan vara det kommande OPEC-mötet som hålls senare i månaden. Med amerikanska sanktioner mot Iran finns det behov att kompensera för ett visst bortfall i oljeutbudet. Om OPEC lyckas enas med Ryssland om att öka produktionen kommer detta att kunna utgöra mer än bortfallet från Iran.

"Cooling season"
I Asien ser vi att kolpriset nu är över den nivå som kinesiska myndigheter anser är "förnuftig" och vi kan vänta oss regleringar när man försöker få ner kolpriset. Samtidigt är vi på väg in i den så kallade "cooling season" i Asien, där efterfrågan efter kolkraft för nedkylning av byggnader kommer att öka framöver vartefter temperaturerna stiger.

Vill du också få vår analys til din e-postadress?