Om oss

LOS Energy har kunder i alla nordiska länder och är Norges största leverantör av el till företagsmarknaden.

Historia och fakta

Historia och fakta

LOS Energy är en ledande energileverantör i Norden, och den största elleverantören på den norska företagsmarknaden.

LOS köpte Telge Kraft i 2016 och är nu en av Nordens största renodlade elleverantörer till företagsmarknaden.

Vårt namn, "LOS", betyder "lots" på svenska – och en duktig "lots" är vår förebild. Vi ska finnas till hands när du behöver råd, vi ska ha de insikter som ger dig kunskap och vi ska göra oss förtjänta av ditt förtroende så att du kan lita på oss. Endast på detta sätt kan vi lotsa dig tryggt i hamn. Vi har sammanfattat vad vi står för med orden: InsightPresenceTrust.

För oss på LOS Energy betyder det att vi vill vara:

  • En aktör som har insikt och ger dig kunskap.
  • En aktör som finns där när du behöver råd och som förstår dina utmaningar och möjligheter.
  • En aktör som du litar på när du behöver översikt och kontroll.

I KORTHET OM LOS ENERGY

  • LOS Energy har ansvar för en kundportfölj på över 20 TWh (årsförbrukning för ca 1,3 miljoner hushåll).
  • Detta gör LOS Energy till den största energileverantören på den norska företagsmarknaden och en av de ledande aktörerna i Norden.
  • Kärnverksamheten går ut på att sänka energikostnaderna genom att sälja, förvalta och identifiera energilösningar anpassade efter kundens behov.
  • LOS Energy har både 2015 och 2016 toppat EPSI Rating Norges oberoende kundnöjdhetsanalys.
  • LOS AS äger och driver varumärket LOS Energy. Bolaget är Miljøfyrtårn-certifierat, medlem i Klimapartnere och erbjuder alla uppdragsgivare en 100 % förnybar energi-garanti. 
  • LOS AS är ett helägt dotterbolag till Agder Energi AS med kontor i Kristiansand, Oslo, Södertälje, Göteborg och Arendal.