Miljömål

LOS Energy arbetar kontinuerligt med miljöstyrning. I Sverige omfattas verksamheten av miljöledningssystemet ISO 14001. Syftet med ledningssystemen är att minska miljöpåverkan från våra tjänster och produkter. 

Genom dokumentation av ansvarsfördelning och rutiner i miljöfrågor kan vi stegvis upptäcka brister och formulera förbättringsprogram.

För LOS Energy innebär detta bland annat att vi informerar våra kunder om hur olika kraftproduktionskällor påverkar klimatet, samt att vi erbjuder våra kunder båda miljömärkt el och klimatkompensationslösningar.

Våra tjänster kräver avstämningar med våra kunder ett flertal gånger om året. Idag försöker vi i allt större utsträckning att genomföra möten via telefon och internet för att minska vår direkta klimatpåverkan, samtidigt som vi minskar antalet skickade pappersfakturor.

LOS Energys Miljömål: LOS Energy ska minska sin klimatpåverkan och minska utsläpp av fossila CO2 med 2 procent jämfört med föregående år genom att: 

  • Minska transport som använder fossila bränslen
  • Minska resursförbrukningen
  • Klimatkompensera de fossila CO2 utsläpp som genereras från verksamheten

LOS Energy ska förenkla kundernas miljöarbete genom att: 

  • Öka försäljningen av el från förnybara bränslen
  • Öka försäljningen av klimatkompensation och klimatrelaterade tjänster

Kontaktperson för Miljömål