Administrativa tjänster

Vi på LOS Energy vill att det ska vara enkelt att vara kund hos oss. 

Förenkla din vardag med våra administrativa tjänster och produkter

Förenkla din vardag med våra administrativa tjänster och produkter

Därför satsar vi både på att förbättra och utveckla våra administrativa tjänster och produkter som gör din vardag enklare. Vi är kända för vår goda service och vi har väldigt nöjda kunder som årligen bekräftas i vår kundundersökning.

God service och nöjda kunder
Samtliga våra tjänster och produkter är i dag framtagna efter våra kunders behov och önskemål och vi har en av branschens vassaste administration med egna IT-utvecklare.

Flexibla lösningar
Vi erbjuder idag en rad kundanpassade lösningar gällande rapporter, statistik och bokföring och är flexibla gällande våra kunders önskemål.

Kontaktperson för Administrativa tjänster

Vår kundzon - Sveriges vassaste energistatistik?

Vår kundzon - Sveriges vassaste energistatistik?

Energioptimera din verksamhet. Få tid över till ditt företags huvudverksamhet. Vi har utvecklat kundzonen så att du ska kunna fokusera på åtgärder utifrån användandet.

Kundzonen ger dig

 • Generiska rapporter på energistatistik över alla energibärare
 • Generiska rapporter på kostnadsstatistik över alla energibärare
 • Generiska on-line portföljrapporter inkl indexreferensuppföljning
 • Klimatrapportering enligt GHG-protokollet (GHG - Standards and guidance regarding corporate greenhouse gas accounting and reporting)
 • Alla dina rapporter samlat på ett ställe

 

Till kundzonen

Kontaktperson för Kundzonen

Vi samordnar. Du sparar tid.

Vi samordnar. Du sparar tid.

Har du tröttnat på att inte ha en god överblick över dina totala energikostnader? Tar det tid från din vardag att söka reda på relevant energiinformation i uppföljningen av dina energikostnader?

Vi vet hur det ser ut, förstår dina utmaningar och har en lösning – fakturasamordning.
Fakturasamordning kan appliceras på alla dina elabonnemang men även på andra fakturerade energimedia som du har. Tjänsten innebär att vi hanterar alla fakturor för dina berörda energiabonnemang (el, nät, fjärrvärme, fjärrkyla, gas, närvärme mm). Sedan fakturerar vi kostnaderna tillsammans med kostnad för energi redovisat per mediaslag.

Fakturasamordning hos oss innebär

 • Vi samlar in dina energirelaterade fakturor och sammanställer dem på en faktura
 • Experter håller koll på dina siffor och säger till om något avviker från det normala
 • Fakturor, rapporter och statistik samlas på din personliga kundzon

Fakturasamordningstjänsten ger dig en mycket god överblick och kontroll över dina energikostnader till minimal tidsinsats. Du kan i stället använda tiden till analys och åtgärder för att minska kostnadsmassan långsiktigt.

Klimatrapportering
Genom fakturasamordningen har du all data som är nödvändig för rapportering av klimatpåverkan av din egna energianvändning. En komplett genomför du enkelt på din kundzon.

Kontaktperson för Fakturasamordning

Valutaprissäkring för dig som är clearingkund

Valutaprissäkring för dig som är clearingkund

För dig som vill säkra din risk för valutavariationer har vi en valutasäkringstjänst som är sammankopplad med elhandelsflödet. Tjänsten ger dig bästa möjliga stabilitet och förutsägbarhet i kostnaden för dina elinköp.

Vi säkrar din valutarisk för dina framtida elmarknadspositioner.
När du genomför prissäkringar på terminsmarknaden så sker prissäkringar i EUR. För de flesta, som inte har övriga valutaflöden i EUR, innebär detta en valutarisk. Valutarisken består i risken för en ogynnsam utveckling av valutakursen EUR/SEK.

Varför är det bra att säkra valutarisken?

 • Historiskt har svängningarna i valutakursen EUR/SEK varit stora. Som mest har valutakursen förändrats med ca 20 % på ett år och då kan det vara svårt att budgetera sitt elpris.
 • Det finns bra strategier för att minimera valutarisk genom handel med valutaterminer. Det kan göras med låg risk och till en låg kostnad.
 • Med en långsiktig valutasäkringsstrategi, får du en genomsnittlig EUR/SEK-kurs för dina kraftinköp och kan undvika plötsliga kostnadsökningar på grund av valutakursförändringar.

Kontaktperson för Valutaprissäkring

Bokföringstjänst för dig som har klientmedelskonto

Bokföringstjänst för dig som har klientmedelskonto

När du tecknar ett avtal med klientmedelskonto erbjuder vi dig en bokföringstjänst. Det innebär, precis som en redovisningsbyrå, att vi sköter bokföringen åt dig för all energikostnad.

Vi rapporterar månadsvis moms- och elskattedeklaration, leverantörsreskontra och bankkontoavstämningar. Du får med andra ord en bokföring över alla dina energirelaterade kostnader.

Du sätter månadsvis in ett belopp på ett klientmedelskonto som motsvarar kommande månadskonstnad för finansiell avräkning och fysisk energi.

Vi kontrollerar dagligen behovet av säkerheter och garantier. Vi kontaktar dig så klart vid behov.

Kort sagt får du en helhetsredovisning klar för att läsas in i ditt redovisningssystem.

Kontaktperson för Bokföringstjänst

Skattedeklaration för dig som är clearingkund

Skattedeklaration för dig som är clearingkund

När du är clearingkund hos oss kan du få ett färdigt underlag som du enkelt kan föra in på din skatteblankett.

Skattedeklaration - bakgrund
Enligt lag ska alla som importerar el betala skatt för detta, en så kallad punktbeskattning. För dig som är clearingkund och köper el på elbörsen NordPool i Norge, räknas det som att du importerar el. Därmed är du också skyldig att månadsvis betala energiskatt till Skatteverket.

Varje månad
Denna skatt ska deklareras varje månad. För kommuner och landsting ska skattedeklarationen göras innan den 12:e dagen efter fakturerad månad. För övriga ska skattedeklarationen göras innan den 26:e dagen efter faktureradmånad.

Underlag
För dig som är clearingkund kan vi på Telge Kraft erbjuda ett färdigt underlag som du enkelt kan föra in på din skatteblankett. Detta underlag innehåller all faktisk fakturerad energi inklusive justeringar ifall det uppkommit sådana.

Rapporten är uppbyggd så att du vet vilka rutor som ska fyllas i på skatteblanketten, så att det ska fungera så enkelt som möjligt för dig som kund.

Kontaktperson för Skattedeklaration