Vi erbjuder Bra Miljöval El

Vi har licens från Naturskyddsföreningen att sälja el märkt med Bra Miljöval. Det innebär att den ska vara godkänd enligt SNF:s kriterier.

Vi betalar en licensavgift och gör avsättningar till tre fonder som innebär konkreta miljöprojekt i anslutning till vattendrag, energi effektivisering och ny produktion av förnyelsebar el.

Under 2013 sålde vi över 1 160 GWh till våra kunder. Den siffran gör oss till Sveriges största aktör på Bra Miljöval El.

Läs mer om Bra Miljöval El hos Naturskyddsföringen.


Kontaktperson för Bra Miljöval