Elmarknadens skarpaste verktyg för att investera i hållbar utveckling

Vill du vara med att bygga en hållbar framtid?

LOS Hållbarhetsfond skall vara elmarknadens skarpaste verktyg för att investera i hållbar utveckling. Hållbarhetsfonden skall bidra till att öka produktion och användning av förnybar kraft, samt bidra till minskade utsläpp av koldioxid. Kort sagt är syftet att bygga en hållbar framtid. 

Investering i Hållbarhetsfonden innebär:

  • Ledarskap och engagemang inom hållbarhetsfrågor
  • Ökad trovärdighet genom tydlig satsning på hållbar utveckling
  • Hållbarhetsfonden är transparent i vilken nytta som skapas
  • Möjlighet att påverka hur pengarna ska placeras inom fondens tre områden
  • Tillgång till ett hållbarhetsforum där fondens investerare och intressenter möts
  • Stärkt varumärke genom fondens publicitet
  • LOS hjälper till med marknadsföringsmaterial

Fonden kommer att investera i följande tre områden.

Nytänkande projekt och satsningar i teknologi som bidrar till mer effektivt användande av förnybar kraft

Stöd till forskningsprojekt och/eller andra utvecklingsprojekt som leder till minskade utsläpp av koldioxid, mer effektivt utnyttjande av förnybar kraft eller på annat sätt hjälper till att bygga en hållbar framtid.

Direktinvestering i utbyggnad av förnybarkraft

Investering i byggande av förnybar kraft samt ägande av den enligt ägarandelar i en ägarförening. Fondens första investering är byggande av solcellspark.

Investeringar i globalt minskat klimatavtryck

Klimatneutraliseringen sker genom utsläppsreducerande CDM-projekt i utvecklingsländer, vilket medför investering i globalt minskat klimatavtryck.

 

 

Kontaktperson för LOS Hållbarhetsfond