Miljöprodukter och -tjänster

Vår vision på LOS Energy är att våra kunder ska se oss som en långsiktig samarbetspartner inom energi- och miljöfrågor. 

Så här arbetar vi med våra kunder inom energi – och miljöfrågor: 

Steg 1 - Verksamhetsanalys

Tillsammans tar vi redo på vad som är viktigt för kunden med avseende på mål och vision inom hållbarhet.

Steg 2 - Upprätta en klimatstrategi
För att bli en hållbar verksamhet krävs en heltäckande, genomtänkt och långsiktig klimatstrategi. I en klimatstrategi sätter vi gemensamt upp en plan för hur verksamheten på ett proaktivt och kostnadseffektivt sätt ska kunna minimera och hantera den klimatpåverkan som genereras från verksamheten.

Steg 3: Regelbunden uppföljning
Genomgång av resultat och analys av det gångna året

Vi på LOS Energy har ett grönt utbud med produkter för att möta våra kunders behov. 

Miljöel

Investeringar i minskad klimatavtryck

Vår fond

 Läs mer om vad vi gör på LOS Energy här. 

Kontaktperson för Miljöprodukter och -tjänster

Christian Bengtsson

Christian Bengtsson

Chef Affärsutveckling Miljö & Hållbarhet