Vårt miljöledningssystem

Vårt miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001. 

Vårt miljöledningssystem

Vårt miljöledningssystem

Vårt miljöarbete planeras, styrs och följs upp genom vårt miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001. 

Vi arbetar med ständiga förbättringar inom såväl miljö som utveckling av administration och tjänster mm.

Ledningssystemet innebär att verksamhetens miljöpåverkan analyseras. Mål och handlingsplaner tas fram för aktiviteter som bedöms vara mest miljöstörande. Arbetet med att minska miljöpåverkan följs upp genom mätningar och revisioner.

Alla som jobbar hos oss har kunskap och kännedom om hur verksamheterna påverkan miljön. Vi utvärderar vårt arbete varje år genom miljörevisioner. Interna revisioner varvas med revision av en tredje part.

Certifieringen garanterar ”ständig förbättring” och kontinuitet i arbetet. Det blir en grundbult för det fortsatta arbetet och vår strävan att ständigt bli bättre.

Kontaktperson för Vårt miljöledningssystem

Lai-San Wong

Affärsutvecklare Miljö & Hållbarhet

Vi erbjuder Bra Miljöval El

Vi erbjuder Bra Miljöval El

Vi har licens från Naturskyddsföreningen att sälja el märkt med Bra Miljöval. Det innebär att den ska vara godkänd enligt SNF:s kriterier.

Vi betalar en licensavgift och gör avsättningar till tre fonder som innebär konkreta miljöprojekt i anslutning till vattendrag, energi effektivisering och ny produktion av förnyelsebar el.

Under 2013 sålde vi över 1 160 GWh till våra kunder. Den siffran gör oss till Sveriges största aktör på Bra Miljöval El.

Läs mer om Bra Miljöval El hos Naturskyddsföringen.

Kontaktperson för Bra Miljöval

Bli 100 % Klimatneutral

Bli 100 % Klimatneutral

Vi på LOS Energy AB har tagit ett extra kliv i frågan kring Klimatkompensering och erbjuder nu våra kunder att bli 100% klimatneutrala.

Att man som företag väljer att köpa grön el innebär att man har tagit ett stort steg mot att reducera sin verksamhets klimatpåverkan. Den gröna, rena elen kommer från källor som vind-, sol- och vattenkraft och har nästan inga utsläpp av koldioxid alls under själva driften.

Men även om koldioxidutsläppen bara är en bråkdel jämfört med till exempel kol, gas och olja är den fortfarande inte helt koldioxidfri eftersom det har släppts ut en del koldioxid under själva uppförandet och släpper ut en del i en framtida avveckling av kraftanläggningen.

Genom att beställa vår produkt CO2 Neutral El så reducerar vi den totala utsläppsnivån genom att köpa reduktioner i den grad som behövs för den totala klimatpåverkan från elinköpen ska bli så små som möjligt för du din elanvändning.

Kontaktperson för CO2 Neutral El

Välj grön ursprungsmärkt el

Välj grön ursprungsmärkt el

Självklart kan du köpa vanlig ursprungsmärkt miljöel också (vatten, vind, sol och biobränsle) enligt din egna mix.

All el som produceras ska enligt lag vara ursprungsmärkt så att du som konsument kan se hur den är producerad. I och med denna märknad kan du garanterat få den miljömix du själv väljer.

Mer om ursprungsmärkt el hittar du på Energimarknadsinspektionen.

Kontaktperson för Ursprungsgarantier

Vi har licens att sälja EKOenergi

Vi har licens att sälja EKOenergi

EKOenergi är ett miljömärke för el. När du köper el med detta miljömärke får du el som är producerad med förnybar energi, men mer därtill: EKOenergi-märket hjälper dig att göra en miljövänlig skillnad.

Som konsument av miljövänlig el förväntar du antagligen att ditt köp innebär konkreta resultat, det vill säga förändringar som inte skulle ha skett om du inte hade gjort det köpet. För en individuell konsument är det mycket svårt att kontrollera om så verkligen är fallet. Men om vi har en gemensam röst, blir situationen genast annorlunda.

Märkningen står som garanti för att:

  • EKOenergi fokuserar på att alla elkonsumenter får väsentlig information.
  • EKOenergi är ett redskap som hjälper att förbättra hållbarheten för redan existerande elverk.
  • EKOenergi garanterar via Klimatfonden att en del av den gröna premien (dvs. vad du betalar för att du köper miljövänlig el) återinvesteras i nya projekt.
  • EKOenergi sätter strikta kriterier för spårningen av grön el.
  • EKOenergi försäkrar att kraven kontrolleras av en tredje part.

 

Kontaktperson för EKOenergi