Vi erbjuder Bra Miljöval El

Vi har licens från Naturskyddsföreningen att sälja el märkt med Bra Miljöval. Det innebär att den ska vara godkänd enligt SNF:s kriterier.

Vi betalar en licensavgift och gör avsättningar till tre fonder som innebär konkreta miljöprojekt i anslutning till vattendrag, energi effektivisering och ny produktion av förnyelsebar el.

Under 2013 sålde vi över 1 160 GWh till våra kunder. Den siffran gör oss till Sveriges största aktör på Bra Miljöval El.

Läs mer om Bra Miljöval El hos Naturskyddsföringen.

Kontaktperson för Bra Miljöval

Louise Melin

Louise Melin

Portfolio Manager Renewables