Välj grön ursprungsmärkt el

Självklart kan du köpa vanlig ursprungsmärkt miljöel också (vatten, vind, sol och biobränsle) enligt din egna mix.

All el som produceras ska enligt lag vara ursprungsmärkt så att du som konsument kan se hur den är producerad. I och med denna märknad kan du garanterat få den miljömix du själv väljer.

Mer om ursprungsmärkt el hittar du på Energimarknadsinspektionen.

Kontaktperson för Ursprungsgarantier