Opprinnelsesgaranti

Vi anbefaler 100 prosent fornybar energi garanti.

100 prosent fornybar energi garanti fra norske vannkraftverk sikrer at det produseres like mye fornybar energi som det bedriften forbruker. Bedrifter som kjøper denne garantien stimulerer også til økt etterspørsel og utbygging av fornybar energi.

Du kan selvfølgelig også kjøpe opprinnelsesmerket miljøkraft kn(vann, vind, sol og biobrensel) etter en selvvalgt nøkkel.

Kontaktperson for Opprinnelsesgaranti