ENERGILEDELSE FOR BEDRIFTER

Vi ønsker å bidra til at våre kunder får en mer lønnsom energibruk. I følge tall fra arbeidsgiverforeningen Norsk Industri taper landets industribedrifter ca. 1,5 milliarder kroner årlig på manglede bevissthet og kompetanse om energibruk.

ENERGISTYRINGSVERKTØY

ENERGISTYRINGSVERKTØY

Målet vårt er å hjelpe bedrifter til et bedre driftsresultat gjennom riktig energibruk. Verktøyene peiler ut kilder hvor energibesparelser er størst.

Våre energiverktøy:

  • Min side
  • ElNett
  • Energioversikten


Min side registrerer bedriften måleravlesning, får fakturaoversikt, ser forbruksmønster, oppdaterer kontaktinformasjon og annen relevant informasjon.

ElNett viser porteføljens leverte og forventede kraftpriser, samt virksomhetens forbruks- og fakturadata. Bedriften kan også hente ut forbruksrapporter og effekttoppanalyser.

Energioversikten gjør det mulig å analysere virksomhetens strømforbruk gjennom effekt- og energioppfølging av bedriftens timesmålte anlegg.

Kontaktperson for Energistyringsverktøy

John Arild Raaen

John Arild Raaen

Direktør Forretningsutvikling

ENERGIRÅDGIVNING

ENERGIRÅDGIVNING

Alle våre oppdragsgivere er opptatt av å drive mest mulig effektivt og styrke egen lønnsomhet. Vårt mål er å hjelpe dem til å redusere utgifter knyttet til energisektoren.

Vi tilbyr rådgivningstjenester innen:

  • Energistyring
  • Energimerking
  • Enøktiltak
  • Energioppfølgingssystem
  • Rammebetingelser og offentlige myndigheter
  • Opprinnelsesgaranti og klimaregnskap
  • Viderefaktuering av nettleie

Kontaktperson for Energirådgivning

John Arild Raaen

John Arild Raaen

Direktør Forretningsutvikling