Energistyring for bedrifter

Sammen med oss kan bedriften tjene penger på strøm de ikke bruker. Mange norske bedrifter har stor fleksibilitet i sine prosesser og dermed mulighet til å regulere sitt kraftforbruk.

LOS Switch

LOS Switch

Kan man tjene penger på strøm man ikke bruker?

Ja, LOS Energy er den første aktøren som gjør det kommersielt tilgjengelig for bedrifter å selge tilgjengelig strøm tilbake til nettet ved å koble ut forhåndsdefinerte kurser.


Bedrifter som kjøper dette produktet får inntekter av

  • a) Si seg villig til å koble ut utvalgte kurser, og
  • b) for selve utkoblingen når behovet oppstår.

Ved å ta i bruk Switch bidrar bedrifter positivt til samfunnet, og til miljøet. Samtidig tjener man penger på strøm som ikke blir brukt. Genialt?

  • LOS Switch

 

  • Skybasert teknologiløsning for fremtidens strømnett 

 

Kontaktperson for LOS Switch

Svein Bognar

Svein Bognar

Salgssjef Energitjenester

LOS Max Guard

LOS Max Guard

LOS Max Guard er løsningen for bedrifter som synes det er vanskelig å ha kontroll på nettleiekostnaden knyttet til effektopper.

Effekt er resultatet av hvor mye strøm bedriften bruker samtidig. Jo flere elektriske enheter som er på, desto høyere er effekten. Ved høy effekt øker også tariffkostnaden fra nettselskapet.
Max Guard hjelper bedriften til å begrense effekttariffen ved å kontrollere strømbelastningen.

Kontaktperson for LOS Max Guard Energistyring

Svein Bognar

Svein Bognar

Salgssjef Energitjenester

Eflex energistyringssystem

Eflex energistyringssystem

Er det mulig å spare penger på strøm uten at det går på bekostning av komforten? 

eFlex er et energistyringssystem som gjør det enkelt å få et varmt og behagelig inneklima til rett tid. Systemet optimaliserer inneklima automatisk ut ifra byggets konstruksjon, innetemperatur, utetemperatur og luftfuktighet.

Med noen få tastetrykk på mobiltelefonen eller datamaskinen styrer du eFlex fra der du befinner deg.

Les mer om eFlex energistyringssystem

Kontaktperson for eFlex energistyringssystem

Svein Bognar

Svein Bognar

Salgssjef Energitjenester