Energistyring for bedrifter

LOS Energy har som mål å tilby bærekraftige energiløsninger til våre kunder.

Energi- og kostnadsoppfølging

Energi- og kostnadsoppfølging

Ønsker du en helt enkel energianalyse? Vi tilbyr en energi- og kostnadsoppfølging av selskapets totale energikostnader, som gjør det enklere å identifisere effektiviseringstiltak og reduserer virksomhetens energikostnader.

Energianalysen baseres på historiske timesverdier og foreslår tiltak for å redusere kundens totale energikostnader. Vi utarbeider en rapport som fungerer som et beslutningsunderlag for valg av flere effektiviseringstiltak.

Energianalysen skal hjelpe virksomheten til å redusere energikostnadene og forbruke energien på best mulig måte. 

Kontaktperson for Energi- og kostnadsoppfølging

Mattias Harryson

Mattias Harryson

Salgssjef Energitjenester

Effektanalyse

Effektanalyse

Har virksomheten høye nettleiekostnader? Vi hjelper å planlegge energibruk for å redusere nettkostnadene.

Effektanalysen identifiserer kundens etterspørselsfleksibilitet gjennom å kartlegge løpende energi- og effektbruk.

Sluttrapporten fremhever eventuelle unormale utslag på effekt og gir en forklaring på forbruksmønsteret.

LOS Energy har gjennomført kundeanalyser i flere ulike bransjer og erfaringsmessig har virksomheter lite fokus på tariffoptimering med effektstyring. Et effektprosjekt som presenterer en nåtidsanalyse for å forstå dagens situasjon, kan hjelpe virksomheten med å redusere energikostnader og finne tiltak for bedre effektstyring:

Effektanalysen omfatter:

 • Teknisk gjennomgang av anleggene sammen med driftspersonell for å identifisere relevante målepunkter og styrbare laster med fleksibilitet.
 • Forbruksanalyse av utvalgte målepunkter og effektberegning med hensyn på historiske timesverdier.
 • Presentasjon av resultat og kostnadsberegning for implementering av våre systemtjenester MaxGuard og Switch

Kontaktperson for Effektanalyse

Mattias Harryson

Mattias Harryson

Salgssjef Energitjenester

Rådgivning og prosjektledelse

Rådgivning og prosjektledelse

Bærekraftige energiløsninger er viktige for fremtiden.

Trenger virksomheten hjelp til å utvikle, prosjektere og drive prosjekter innen fornybar energi? Å være rådgiver for virksomheter som produserer egen energi og utnytter fornybare ressurser er et av våre satsningsområder.

LOS Energy Partnerprogram er et samarbeid, mellom oss og kunde, med mål om å forsterke kundens miljø- og bærekraftprofil. Vårt bidrag i prosjektet er spisskompetanse i planlegging, konstruksjon og prosjektledelse av fornybar produksjon. Vi kan blant annet være partner i optimering av solcelleproduksjon og småskala vannproduksjon.

LOS Energy bistår med rådgivningstjenester i ulike faser av et fornybarprosjekt: Fra utredninger i forprosjekt til kravspesifikasjon, innhenting av anbud og oppfølging av leveranse.

Eksempler på innhold i slike prosjekter er:

 • Prosjektoppstart og organisering
 • Forbruksanalyse med teknisk besiktelse
 • Produksjonssimulering i analyseverktøyet Archelios og PVSyst
 • Forbruksoptimering av egenproduksjon
 • Kost-nytte-analyse av solcelleanlegg tilkoblet effektstyring
 • Presentasjon av resultat

Målet vårt er å oppfylle kundens miljø- og bærekraftvisjon gjennom et langsiktig samarbeid. Sammen definerer LOS Energy og kunden målrettede prosjekter som er i tråd med virksomhetens bærekraftmål. 

LOS Switch Energistyring

LOS Switch Energistyring

Sammen med oss kan bedriften tjene penger på strøm de ikke bruker. Mange norske bedrifter har stor fleksibilitet i sine prosesser og dermed mulighet til å regulere sitt kraftforbruk.

LOS Energy er den første aktøren som gjør det kommersielt tilgjengelig for bedrifter å selge tilgjengelig strøm tilbake til nettet ved å koble ut forhåndsdefinerte kurser.


Bedrifter som kjøper dette produktet får inntekter av

 • a) Si seg villig til å koble ut utvalgte kurser, og
 • b) for selve utkoblingen når behovet oppstår.

Ved å ta i bruk Switch bidrar bedrifter positivt til samfunnet, og til miljøet. Samtidig tjener man penger på strøm som ikke blir brukt. Genialt?

Referansekunder:

 

 • LOS Switch Energistyring

 

 • Skybasert teknologiløsning for fremtidens strømnett 

 

Kontaktperson for LOS Switch

Mattias Harryson

Mattias Harryson

Salgssjef Energitjenester

LOS Max Guard

LOS Max Guard

LOS Max Guard er løsningen for bedrifter som synes det er vanskelig å ha kontroll på nettleiekostnaden knyttet til effektopper.

Effekt er resultatet av hvor mye strøm bedriften bruker samtidig. Jo flere elektriske enheter som er på, desto høyere er effekten. Ved høy effekt øker også tariffkostnaden fra nettselskapet. LOS Max Guard hjelper bedriften til å begrense effekttariffen ved å kontrollere strømbelastningen.

Vår erfaring er at LOS Max Guard, med realtidsovervåking og kontroll på effektuttak, har potensial til å redusere årlig effekttariffkostnad med mellom 10 og 30 prosent.

Les også vårt kundeeksempel med IKEA.

LOS Energy Partnerprogram omfatter tjenester som:

 • Konsulenttjenester innenfor tariffoptimering og uttaksprofiler
 • Analyse med mål om å finne besparingspotensialet
 • Teknisk løsning og realisering av prosjekt
 • Drift, support og overvåking av teknisk infrastruktur 

Kontaktperson for LOS Max Guard Energistyring

Mattias Harryson

Mattias Harryson

Salgssjef Energitjenester