Effektanalyse

Har virksomheten høye nettleiekostnader? Vi hjelper å planlegge energibruk for å redusere nettkostnadene.

Effektanalysen identifiserer kundens etterspørselsfleksibilitet gjennom å kartlegge løpende energi- og effektbruk.

Sluttrapporten fremhever eventuelle unormale utslag på effekt og gir en forklaring på forbruksmønsteret.

LOS Energy har gjennomført kundeanalyser i flere ulike bransjer og erfaringsmessig har virksomheter lite fokus på tariffoptimering med effektstyring. Et effektprosjekt som presenterer en nåtidsanalyse for å forstå dagens situasjon, kan hjelpe virksomheten med å redusere energikostnader og finne tiltak for bedre effektstyring:

Effektanalysen omfatter:

  • Teknisk gjennomgang av anleggene sammen med driftspersonell for å identifisere relevante målepunkter og styrbare laster med fleksibilitet.
  • Forbruksanalyse av utvalgte målepunkter og effektberegning med hensyn på historiske timesverdier.
  • Presentasjon av resultat og kostnadsberegning for implementering av våre systemtjenester MaxGuard og Switch

Kontaktperson for Effektanalyse

Mattias Harryson

Mattias Harryson

Salgssjef Energitjenester