Energi- og kostnadsoppfølging

Ønsker du en helt enkel energianalyse? Vi tilbyr en energi- og kostnadsoppfølging av selskapets totale energikostnader, som gjør det enklere å identifisere effektiviseringstiltak og reduserer virksomhetens energikostnader.

Energianalysen baseres på historiske timesverdier og foreslår tiltak for å redusere kundens totale energikostnader. Vi utarbeider en rapport som fungerer som et beslutningsunderlag for valg av flere effektiviseringstiltak.

Energianalysen skal hjelpe virksomheten til å redusere energikostnadene og forbruke energien på best mulig måte. 

Kontaktperson for Energi- og kostnadsoppfølging

Mattias Harryson

Mattias Harryson

Salgssjef Energitjenester