Rådgivning og prosjektledelse

Bærekraftige energiløsninger er viktige for fremtiden.

Trenger virksomheten hjelp til å utvikle, prosjektere og drive prosjekter innen fornybar energi? Å være rådgiver for virksomheter som produserer egen energi og utnytter fornybare ressurser er et av våre satsningsområder.

LOS Energy Partnerprogram er et samarbeid, mellom oss og kunde, med mål om å forsterke kundens miljø- og bærekraftprofil. Vårt bidrag i prosjektet er spisskompetanse i planlegging, konstruksjon og prosjektledelse av fornybar produksjon. Vi kan blant annet være partner i optimering av solcelleproduksjon og småskala vannproduksjon.

LOS Energy bistår med rådgivningstjenester i ulike faser av et fornybarprosjekt: Fra utredninger i forprosjekt til kravspesifikasjon, innhenting av anbud og oppfølging av leveranse.

Eksempler på innhold i slike prosjekter er:

  • Prosjektoppstart og organisering
  • Forbruksanalyse med teknisk besiktelse
  • Produksjonssimulering i analyseverktøyet Archelios og PVSyst
  • Forbruksoptimering av egenproduksjon
  • Kost-nytte-analyse av solcelleanlegg tilkoblet effektstyring
  • Presentasjon av resultat

Målet vårt er å oppfylle kundens miljø- og bærekraftvisjon gjennom et langsiktig samarbeid. Sammen definerer LOS Energy og kunden målrettede prosjekter som er i tråd med virksomhetens bærekraftmål.