KRAFTFORVALTNING

Vi har som mål å hjelpe bedrifter med å bruke mindre penger på strøm. Kraftforvalterne i LOS Energy er blant Nordens mest erfarne og profesjonelle. De jobber hver dag for å gi bedriften gunstigere pris på strømmen uavhengig av hvilken risiko eller forutsigbarhet dere ønsker. 

Risk management - prissikring av strøm

Risk management - prissikring av strøm

Svært enkelt forklart jobber forvalterne med å prissikre en stor andel av forbruket i perioder med fare for høye pristopper, og mindre andeler av forbruket i perioder med lavere forventninger til pristopper.

Risk management passer for større bedrifter med et kraftforbruk over 10 GWh årlig. Våre kraftforvaltere gir bedriften gunstigere pris på strømmen uavhengig av hvilken risiko eller forutsigbarhet dere ønsker. 

 • Kraftforvalterne kjøper i det fysiske markedet, men foretar også handler i det finansielle markedet.
 • Bedriften velger selv den innkjøpsstrategien som passer best.

 • Kunden kan følge prisutviklingen i ElNett.

 
Velg mellom våre to innkjøpsstrategier:

 • Budsjett: Bedriften setter opp et strømbudsjett, og forvalterne handler med mål om å komme under den fastsatte kraftprisen .

 • Pluss: En offensiv strategi hvor målet til en hver tid er å slå den gjeldende spotprisen i markedet.

Kontaktperson for Risk management

Andreas Myhre

Andreas Myhre

Direktør kraftforvaltning

LOS Kraftfond

LOS Kraftfond

LOS Kraftfond er svært gode strømavtaler for bedrifter som ønsker eksklusiv tilgang til et stort og kompetent analyse- og krafthandelsmiljø.

Kunnskapen og erfaringen våre kraftforvaltere bygger sine kjøpsanalyser på gir bedriften en bedre strømpris enn om den hadde fulgt markedets spotpris eller en fastprisavtale. Bedriften kan velge mellom to ulike fond: 

 • Smartkraft passer for bedrifter som har mulighet til å følge markedets svingninger gjennom erfarne kraftforvalteres disponeringer.

 • Fondskraft er spesielt attraktiv for bedrifter som ikke kan følge svingningene i strømmarkedet kontinuerlig. Ut fra forhåndsdefinerte priser, som settes sammen med kunden, gjør kraftforvalterne disponeringer i strømmarkedet.

Kontaktperson for LOS Kraftfond

Andreas Myhre

Andreas Myhre

Direktør kraftforvaltning

LOS Smartkraft

Endelig en strømleverandør som hjelper oss til å få lavest mulig strømpris.

LOS Smartkraft

Gir mulighet til å følge markedets svingninger gjennom erfarne kraftforvalteres disponeringer. Har vist seg svært lønnsomt over flere år.

 

 • Passer godt for bedrifter som ønsker profesjonell hjelp til å følge strømmarkedet.

 • Ingen månedlig fastbeløp, kun spotpris i sitt prisområde pluss et avtalt ørepåslag.

 • LOS Energy deler overskuddet av handelen i markedet med bedriften.

 • Bedriften kan selv følge prisutviklingen i ElNett.

Kontaktperson for Smartkraft

 • Bedriften faktureres spotpris i sitt prisområde, pluss et avtalt ørepåslag.
 • I tillegg kommer månedlig resultat fra krafthandel.
 • Avtalen har ingen månedlig fastbeløp.
 • LOS Smartkraft har levert besparelse på 10 prosent av innkjøpspris de siste årene.

 

Avtalevilkår

LOS Fondskraft

LOS Fondskraft

Ut fra forhåndsdefinerte priser, som settes sammen med kunden, gjør kraftforvalterne disponeringer i strømmarkedet.

 

 • Avtalen har ingen månedlig fastbeløp på toppen av strømprisen.

 • Strømregningen har lik månedspris, og ved årets slutt avregnes resultatet. Dersom resultat er bedre enn strømprisen bedriften har betalt, blir differansen tilbakebetalt.

 • Bedriften kan selv følge prisutviklingen i LOS Energys kvartalsvise Fondskraftrapport.

 

Kontaktperson for Fondskraft

Morten Johnsen

Morten Johnsen

Key Account Manager - Vest Agder

Thor Widar Wienenga

Thor Widar Wienenga

Key Account Manager - Aust Agder

LOS Fondskraft forutsetter bindingstid på to år.

Avtalevilkår