LOS Fondskraft

Ut fra forhåndsdefinerte priser, som settes sammen med kunden, gjør kraftforvalterne disponeringer i strømmarkedet.

 

  • Avtalen har ingen månedlig fastbeløp på toppen av strømprisen.

  • Strømregningen har lik månedspris, og ved årets slutt avregnes resultatet. Dersom resultat er bedre enn strømprisen bedriften har betalt, blir differansen tilbakebetalt.

  • Bedriften kan selv følge prisutviklingen i LOS Energys kvartalsvise Fondskraftrapport.

 

Kontaktperson for Fondskraft

Morten Johnsen

Morten Johnsen

Key Account Manager - Vest Agder

Thor Widar Wienenga

Thor Widar Wienenga

Key Account Manager - Aust Agder

LOS Fondskraft forutsetter bindingstid på to år.

Avtalevilkår